Geen producten (0)

Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden van Niessen Naaimachines
Jan Steenlaan 75 te Veenendaal.
KvK 30110112


Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de site van Niessen Naaimachines.
2. Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Niessen Naaimachines in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Niessen Naaimachines op
elektronische bestellingen via de website www.niessennaaimachines. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.

 Aanbiedingen / overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Niessen Naaimachines zijn onder voorbehoud en geldig zolang de voorraad strekt.
2. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Niessen Naaimachines het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres. De overeenkomst kan door Niessen Naaimachines herroepen worden in geval de klant niet aan deze voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan.
4. Koper en Niessen Naaimachines komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in punt 3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden bij Niessen Naaimachines gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

NB Webshopprijzen gelden uitsluitend bij bestelling online.

Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief omzetbelasting.
2.Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.
3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen (ongeopend) retour te zenden.

Aflevering en leveringstermijnen
1. Niessen Naaimachines streeft ernaar om producten binnen 3 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Niessen Naaimachines is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post dan wel enige andere door Niessen Naaimachines ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers.
2. De door ons opgegeven levertijden gelden voor leveringen in Nederland en gaan in op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door Niessen Naaimachines is ontvangen. Deze levertijden zijn te allen tijde onder voorbehoud van levering door onze leveranciers.
3. De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal alsmede de wijze van verzending worden door Niessen Naaimachines.
4. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
5. Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
7. Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen binnen 14 dagen na melding worden gecorrigeerd.
8. Na ontvangst van het product(en) heeft koper gedurende een periode van 7 dagen de mogelijkheid, om na overleg, de overeenkomst te ontbinden en het product(en) retour te zenden, product dient te worden geretourneerd zonder gebruikssporen.
Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten. Niessen Naaimachines zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst het betaalde bedrag exclusief de door koper bij aankoop betaalde verzend/administratiekosten aan koper terugstorten. De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de originele factuur en behoort in de originele, niet beschadigde verpakking te zitten.
9. In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Niessen Naaimachines zorg dragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. In geval van beschadiging zijn eventuele kosten van nieuwe verpakking voor rekening van de koper.
10. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantiebepalingen onverminderd van kracht.

Betaling
Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL betaling;
- Contante betaling of pinnen bij afhalen in onze winkel.

Retourzenden 
1. Artikelen kunnen binnen 7 dagen met opgave van reden retour worden gestuurd, mits onbeschadigd en in originele verpakking;
2. Kosten voor retour zenden zijn voor rekening van de klant.

Garantie en aansprakelijkheid
1. Niessen Naaimachines garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
2. De garantietermijn van Niessen Naaimachines komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten onderhoud, of 2. Opzettelijke beschadiging of 3. Onoplettendheid.
3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en (technische) specificaties;o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Niessen Naaimachines gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren en om de website naar behoren te laten werken. Door op Ja te klikken, geet u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.